Logo voor Site 

Het beoefenen van sport is een mensenrecht.
Ieder individu moet de mogelijkheid hebben om sport te beoefenen, zonder discriminatie van welke aard dan ook.
En in de geest van de Olympische gedachte.
Dit vereist wederzijds begrip in de geest van vriendschap, solidariteit en fair play.
Vertaald uit het olympisch handvest.

VZW Sportlief is erkend, gesubsidieerd en gecontroleerd door het lokale openbaar bestuur van gemeenschappen en gewesten.

Attesten inzage uitgaven voor de opvang van kinderen minder dan 12 jaar worden aan onze deelnemers meegegeven op de laatste dag van elk sportkamp.