Logo voor Site 

Het beoefenen van sport is een mensenrecht.
Ieder individu moet de mogelijkheid hebben om sport te beoefenen, zonder discriminatie van welke aard dan ook.
En in de geest van de Olympische gedachte.
Dit vereist wederzijds begrip in de geest van vriendschap, solidariteit en fair play.
Vertaald uit het olympisch handvest.

Zwemschool februari - juni 2021

Na een korte onderbreking kunnen we terug opstarten op 23 - 24 april 2021 !!!

Beste zwemmers

Hopelijk kunnen wij een nieuwe lessenreeks starten zonder hindernissen.
De maatregelen en voorwaarden in verband met COVID 19 blijven nog steeds geldig.

VOLZET

Opgelet voor vrijdag worden alleen nog inschrijvingen watergewenning (2,5 jaar tot 4 jaar) aanvaard
Opgelet voor zaterdag zijn de inschrijvingen onder voorbehoud van aantal deelnemers per niveau.
Belangrijk de kinderen kunnen voorlopig maar aan 1 activiteit deelnemen. Gelieve hiermee rekening te houden bij inschrijving !

Algemene afspraken/draaiboek voor ouders van de zwemlessen VZW SPORTLIEF.

Inhoudstafel: 

 • Inleiding
 • Aankomst ingang zwembad
 • Verdeling kleedkamers
 • Vertrek zwembad
 • Wat verwachten wij van de ouders
 • Lesgeld

 

 • Inleiding

 Om tot een draaiboek te komen, heeft het bestuur van VZW Sportlief heel wat verschillende opties bekeken. Zo werd bekeken hoe de accommodatie het best gebruikt kan worden zodat iedereens veiligheid steeds gegarandeerd kan worden. Tevens werd rekening gehouden met de mogelijkheid tot ontsmetten van de accommodatie door het personeel.

        Aankomst ingang zwembad:

 • Voor de eerste les, 26/02/2021 en 27/02/2021, ben jij als ouder samen met je kind(eren) 15 minuten VOOR aanvang aanwezig met enveloppe met het lesgeld. Een lesgever van VZW Sportlief zal deze ontvangen, beneden aan de trappen van het zwembad (buiten).
 • Op de andere dagen ben je samen met je kind(eren) max. 5 minuten voor aanvang aanwezig. 
 • Ieder kind zorgt ervoor dat zij aan de ingang aanwezig zijn in zwemkledij. Je zwemkledij doe je dus thuis aan!

  Verdeling kleedkamers:
 • Iedereen krijgt een vaste kleedkamer. Deze worden iedere week door dezelfde personen benut. Coronagewijs is het onmogelijk om een andere kleedkamer in beslag te nemen. Gebruik dus iedere week DEZELFDE kleedkamer uit veiligheid voor jezelf en anderen! In de gangen zijn medewerkers van Sportlief aanwezig om jullie wegwijs te maken.

  Vertrek zwembad:
 • Na het zwemmen heb je max. 10 minuten om je om te kleden en het zwembad te verlaten.

  Wat verwachten wij van de ouders:

 • De allerkleinsten krijgen ook een vaste kleedkamer toegewezen (zoals vermeld op het zwemrooster in bijlage). Hier mag max. 1 ouder aanwezig zijn om hen te helpen bij het omkleden. Zorg dat de kindjes hun zwembandjes mee hebben !!
 • De oudste groepen (vrijdag:meester Yani en Ewout/ Zaterdag:meester Ewout) moeten gebruik maken van de groepscabines zoals vermeld op het zwemrooster. Het is verboden voor de ouders om hier aanwezig te zijn. Hierbij is hulp voorzien door een medewerker van Sportlief. Ouders kunnen gerust wachten in de hal of cafetaria van het zwembad. 
 • Zorg ervoor dat je tijdig je kind(eren) afzet en/of ophaalt. Een goed doorschuifsysteem is belangrijk en fijner voor zowel de kinderen als de lesgevers.
 • Ouders hebben STEEDS hun mondmasker aan bij het betreden van het zwemcomplex.

  Lesgeld
 • Elke ouder zorgt ervoor dat hij/zij per deelnemer een enveloppe klaar heeft met vermelding: “naam en voornaam van de deelnemer”. Deze geef je buiten aan de trappen van het zwembad af aan een medewerker van Sportlief. Indien je het lesgeld niet meebrengt, wordt de toegang tot het zwembad ontnomen.
 • Inwoners van groot Zaventem betalen 90 euro en niet-inwoners betalen 100 euro.

! Alvast bedankt voor jullie medewerking !

Elke vrijdagavond of zaterdag duiken onze deelnemers het water in en verbeteren hun zwemvaardigheden.

Op vrijdagavond en zaterdag organiseert onze zwemschool watergewenning en kleuterzwemmen. 

Wij werken met vijf zwemniveaus.

- watergewenning
- watergewenning expert
- kleuterzwemmen 1
- kleuterzwemmen 2
- watersafety.

Eens de kinderen het niveau watersafety behalen, eindigt onze begeleiding. De kinderen kunnen daarna beter aansluiten in een zwemclub.

In groepjes van maximum 5 kindjes worden de lessen georganiseerd (1 les duurt 30 min).

De kleuters worden volledig watergewend gemaakt en krijgen notie van de elementaire zwembewegingen.
Pijlen, drijven, crawlen, op buik en rug, zich behelpen. Bij aanvang nog met zwembandjes indien nodig, later zonder.

Waar : Zwembad “De Motte” te Zaventem.

Wanneer :  

Op vrijdag van 17u30 u tot 19u30
Op zaterdag van 12u00 tot 15u00

Nieuwe data voor zwemlessen voorjaar 2021 liggen vast !!!  

 Vrijdag 17u30 u tot 19u30

 Zaterdag 12u00 tot 15u00

 26 februari

 27 februari

 05-12-19-26 maart

 06-13-20-27 maart

 23-30  april

 24 april 

 07-21-28 mei

 01-08-22-29 mei
 Reservedatum 04 juni  Reservedatum 05 juni

 

Prijs :

Inwoners groot Zaventem: €90 (lesgeld + inkom zwembad)
Anderen: €100 (lesgeld + inkom zwembad)

Inschrijven via www.sportlief.be vanaf 1 februari

De activiteit watergewenning en kleuterzwemmen is een uitbereiding voor de bewegingsschool georganiseerd door de sportdienst van de gemeente Zaventem. Inwoners van Groot Zaventem genieten daarom van een voorkeurstarief.
De sportdienst van de gemeente Zaventem laat zich ondersteunen door multimove.

                                                                                                                                                            

 image61image1image7IMG 9716Multimove zwembad